Επαγγελματικά Προσόντα

Επαγγελματικά Προσόντα

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τις εκπαιδευτικές αλλά και συνολικά τις επαγγελματικές ανάγκες που συνδέονται με το επάγγελμα που σας ενδιαφέρει. Η απάντηση ερωτημάτων όπως ενδεικτικά αναφέρονται, θα σας βοηθήσει:

  • Κατέχω πράγματι τις γνώσεις που το αφορούν;
  • Γνωρίζω τί ειδικότητες/εξειδικεύσεις έχει;
  • Γνωρίζω τις επαγγελματικές του προοπτικές;
  • Γνωρίζω τα τυπικά απαιτούμενα για την άσκηση του επαγγέλματος; Απαιτείται κάποιο δίπλωμα; Κάποια πιστοποίηση; Κάποια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;
  • Γνωρίζω πού μπορώ να αποκτήσω τις απαιτούμενες γνώσεις/δεξιότητες και πού θα πρέπει να απευθυνθώ, για να τις αποκτήσω; Ποια είναι η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσω για να αποκτήσω τα απαραίτητα για την άσκηση του σχετικού επαγγέλματος;

Προς τον σκοπό αυτό ο ΕΟΠΠΕΠ, έχει αναπτύξει επαγγελματικά περιγράμματα τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Για καλύτερη προετοιμασία σας παρέχουμε δύο πίνακες-εργαλεία που θα σας βοηθήσουν κατά την περιήγησή σας στα επαγγελματικά περιγράμματα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τους δύο πίνακες που σας προτείνουμε και να τους χρησιμοποιήσετε για όσα επαγγελματικά περιγράμματα βρείτε ενδιαφέροντα για εσάς.

Εξίσου σημαντικά είναι και τα soft skills που διαθέτετε, οι δεξιότητες δηλαδή που ενισχύουν την απασχολησιμότητα και την παραμονή στην αγορά εργασίας και περιλαμβάνουν ικανότητες όπως Καλή επικοινωνία, Κίνητρα και πρωτοβουλία, Ηγετικές ικανότητες, Αξιοπιστία, Ακολουθία οδηγιών, Ομαδικότητα, Υπομονή και Προσαρμοστικότητα.

Για να προσεγγίσετε και να αξιολογήσετε τις soft skills που διαθέτετε χρησιμοποίηστε το εργαλείο εδώ.