Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας

Το παρατηρητήριο παρέχει ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς περιορισμό και χωρίς κόστος σε επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους αλλά και σε ανέργους με στόχο την υποστήριξή τους και την πρόσβαση τους σε εργαλεία, έρευνες και χρήσιμο υλικό ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις αλλαγές της αγοράς.

Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας

Ενδιαφέρεσθε να ιδρύσετε επιχείρηση ή έχετε ήδη επιχείρηση

Μετάβαση
Υποστήριξη εργατικού δυναμικού

Ενδιαφέρεσθε να βρείτε ή να αλλάξετε εργασία

Μετάβαση