Εργαλεία Αυτοαξιολόγησης - Αυτοδιάγνωσης

Εργαλεία Αυτοαξιολόγησης - Αυτοδιάγνωσης

Μέσω των εργαλείων αυτοαξιολόγησης -αυτοδιάγνωσης που σας παρέχονται, θα υποστηριχθείτε έτσι ώστε να εντοπίσετε τις ανάγκες σας αλλά και τις ικανότητές σας και να λάβετε τις απαραίτητες αποφάσεις, που θα βελτιώσουν την θέση σας στην αγορά εργασίας.

Τα εργαλεία αφορούν:

  • Μεθόδους εύρεσης εργασίας – Γνώση επαγγελματικού χώρου
  • Επαγγελματικά ενδιαφέροντα
  • Μεθόδους λήψεως αποφάσεων
  • Αφαιρετική και κριτική σκέψη
  • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
  • Επικοινωνιακό προφίλ εντός ομάδας
  • Αυτοεκτίμηση
  • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
  • Ικανότητες

Πατήστε εδώ.