Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας

Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας

Για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του ‘Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας’ που έχει θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2016.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) έχει την επιστημονική ευθύνη της παραγωγής αποτελεσμάτων, τον συντονισμό και τη διαχείριση.

Τα στοιχεία αυτά παρέχονται στην Ετήσια Έκθεση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας η οποία αντλεί δεδομένα από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το μητρώο εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ και το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων ESCO.

Η Ετήσια Έκθεση του Μηχανισμού καταγράφει και αναλύει:

  • Την εξέλιξη των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας (απασχόληση, ανεργία) κατά το προηγούμενο και παλιότερά του έτη
  • Τις τάσεις της αγοράς εργασίας και συγκεκριμένα του δυναμισμού των επαγγελμάτων και των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας δλδ τη ζήτηση θέσεων εργασίας ανά επάγγελμα, κλάδο και επίπεδο δεξιοτήτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Ενημερωθείτε για το Μηχανισμό και δείτε τα στοιχεία εδώ