Εργαλεία υποστήριξης εργατικού δυναμικού

Προκειμένου τα εργαλεία να μπορούν να ανταποκριθούν στις εξατομικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού, απαιτείται εγγραφή (σε όσα εμφανίζουν 🔒)

Εργαλεία Καθοδήγησης

🔒 Αυτοαξιολόγηση – αυτοδιάγνωση

Παρέχεται πρόσβαση σε Χρήσιμα εργαλεία αυτοαξιολόγησης & αυτοδιάγνωσης. Χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία, θα λάβετε αξιολόγηση- αναφορά, που θα σας υποστηρίξει σημαντικά σε ζητούμενα που αφορούν στον εργασιακό σας βίο.

Ξεκινήστε εδώ
Επαγγελματικά περιγράμματα

🔒 Επαγγελματικά Προσόντα

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε καλά το επάγγελμα και τον επαγγελματικό χώρο που σας ενδιαφέρει. Η προσεκτική μελέτη, θα σας βοηθήσει πραγματικά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας και να αισθανθείτε περισσότερο ασφαλής με τις επιλογές σας.

Ανακαλύψτε τα εδώ
Ανάγκες Αγοράς Εργασίας

Διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας

Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας παρουσιάζει στατιστικά δεδομένα που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται το ΕΙΕΑΔ, με τρόπο εύχρηστο και οπτικοποιημένο ώστε να παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για την εξέλιξη των τάσεων της αγοράς εργασίας.

Ξεκινήστε εδώ
Ηλεκτρονικά Μαθήματα

🔒 Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Η εκπαιδευτική πύλη, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών μαθημάτων, σε επίκαιρα θέματα. Συνδέεστε από τον χώρο που επιθυμείτε και στον χρόνο που σας εξυπηρετεί και παρακολουθείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα, που σας ενδιαφέρουν.

Μετάβαση
Διαδικτυακά Σεμινάρια

🔒 Διαδικτυακά Σεμινάρια

Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης, σας παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης, σε "πραγματικό" χρόνο (real time) σεμιναρίων, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεστε στον ίδιο φυσικό χώρο με τον εκπαιδευτή και τους άλλους εκπαιδευόμενους. Για την συμμετοχή σας θα πρέπει να υποβάλλεται «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».

Μετάβαση
Φόρουμ Ηλεκτρονικών Συζητήσεων

🔒 Φόρουμ Ηλεκτρονικών Συζητήσεων

Μέσα από το Φόρουμ Ηλεκτρονικών Συζητήσεων, ανταλλάζετε απόψεις και συνεργάζεστε με άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν κοινά ζητήματα με εσάς, μέσα σε ένα πλαίσιο άμεσου και διαρκή διαλόγου, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας.

Μετάβαση
Ηλεκτρονική Δικτύωση

🔒 Ηλεκτρονική Δικτύωση

Η Ηλεκτρονική Δικτύωση αποτελεί αποδοτικό μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας και της πλουραλιστικής έκφρασης. Μέσα από την Ηλεκτρονική Δικτύωση εμπλουτίζεται η δημόσια συζήτηση και προωθούνται σημαντικά θέματα, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την τοπική ανάπτυξη και ευημερία.

Για την συμμετοχή σας σε ηλεκτρονικές εκδηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλεται «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».

Μην ξεχάσετε επίσης να κάνετε follow το Παρατηρητήριο στα social media

Μετάβαση
Ηλεκτρονική Καθοδήγηση

🔒 Ηλεκτρονική Καθοδήγηση

Αξιοποιήστε το σχετικό υλικό και συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις Ηλεκτρονικής Καθοδήγησης, απολαμβάνοντας την ευκολία που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.

Η Ηλεκτρονική Καθοδήγηση έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξή σας σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Για την συμμετοχή σας θα πρέπει να υποβάλλεται «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».

Μετάβαση