Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία (Οκτώβριος 2021)

Τίτλος
Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία (Οκτώβριος 2021)
Εξειδίκευση Αντικειμένου
Παρακολούθηση Αγοράς
Φορέας Σύνταξης
Άλλος Φορέας
Αγορά την οποία αφορά
Ελληνική
Περιοχή Αναφοράς
ΕΛΛΑΔΑ
Περίοδο που αφορά
2021
Ημερομηνία Καταχώρησης
2022-11-28
Γλώσσα Διάθεσης
Ελληνικά
Πηγή
ΙΟΒΕ
Πνευματικά δικαιώματα/ Άδειες χρήσης
© Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών
Σύνδεσμος
http://iobe.gr/docs/research/BCS_EX_15102021_REP_GR.pdf
Ετικέτες (Tags)
Οικονομία
Αρχεία