Ημερίδα Παρατηρητηρίου 25/05/2023

Τίτλος
Ημερίδα του έργου του Παρατηρητηρίου

Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής.

Αρχεία