Συνέδριο Παρατηρητηρίου 15/11/2022

Τίτλος
Συνέδριο Παρατηρητηρίου 15/11/2022

 Σύγχρονες Αναπτυξιακές Απαιτήσεις για την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων - Ψηφιακές Υπηρεσίες μέσα από την Πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου. 

Αρχεία