Επιχειρηματικό σχέδιο

Επιχειρηματικό σχέδιο

Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι η εμπεριστατωμένη και λεπτομερής περιγραφή των στοιχείων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης, μελετώντας τους στόχους της, τον χρόνο υλοποίησής τους καθώς και εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσιαστούν.

Σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η αποφυγή άσκοπης σπατάλης χρόνου, κόπου και χρήματος από τον επιχειρηματία σε περίπτωση που το σχέδιο αποδειχτεί εξαιρετικά ριψοκίνδυνο ή χαμηλής αποδοτικότητας. (https://www.euretirio.com/).

Πριν ξεκινήσετε σκέφτείτε και καταγράψτε

  • Μια σύντομη περιγραφή αυτού στο οποίο θέλετε να επενδύσετε
  • Τι το καινούριο και μοναδικό φέρνει στην αγορά
  • Σε ποιούς θέλετε να απευθυνθείτε
  • Τους οικονομικούς στόχους, που θέλετε να απευθυνθείτε για την επόμενη 5-ετία (απλοποιημένα νούμερα)

Ξεκινήσετε με το αναλυτικό επιχειρηματικό σας σχέδιο