Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης

10 %
5 %
2 %
10 %

1 μήνας
1 μήνας
1 μήνας
1 μήνας

1 μήνας
1 μήνας
1 μήνας
1 μήνας
1 μήνας