Εργαλεία υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Προκειμένου τα εργαλεία να μπορούν να ανταποκριθούν στις εξατομικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού, απαιτείται εγγραφή (σε όσα εμφανίζουν 🔒)

Business plan

Επιχειρηματικό σχέδιο

Θέλεις να ανοίξεις μια νέα επιχείρηση; Έχεις ήδη μια επιχείρηση και σκέφτεσαι να επενδύσεις σε ένα νέο προϊόν/ υπηρεσία; Θέλεις να βρεις επενδυτές για κάποια ιδέα που έχεις; Τότε χρειάζεσαι ένα business plan.

Μάθε πως θα το φτιάξεις
Marketing plan

Σχέδιο Μάρκετινγκ

Το πλάνο Μάρκετινγκ σας βοηθάει να θέσετε τους στόχους προβολής της επιχείρησής σας στην αγορά που σας ενδιαφέρει και να πραγματοποιήσετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

Μετάβαση
Καθαρή Παρούσα Αξία

Υπολογισμός Καθαρής Παρούσας Αξίας

Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ ή Net Present Value NPV) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να καθοριστεί αν μια επένδυση ή ένα έργο κρίνεται συμφέρον για να πραγματοποιηθεί ή όχι.

Υπολογίστε την ΚΠΑ μιας επένδυσης
Υπολογισμός Νεκρού Σημείου

Υπολογισμός Νεκρού Σημείου

Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου (break-even point) προβλέπει τον όγκο των πωλήσεων, σε κάποια δεδομένη τιμή, που απαιτείται για να καλυφθούν όλα τα κόστη.

Μετάβαση
Υπολογισμός κεφάλαιου κίνησης

Υπολογισμός Κεφάλαιου Κίνησης

Το ύψος του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης προκύπτει από τις ανάγκες που μια επιχείρηση εμφανίζει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την προμήθεια των α’ υλών, τα κόστη μισθοδοσίας, την πληρωμή των παγίων αλλά και των απαραίτητων λειτουργικών κοστών.

Μετάβαση
Ηλεκτρονικά Μαθήματα

🔒 Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Η εκπαιδευτική πύλη, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών μαθημάτων, σε επίκαιρα θέματα. Συνδέεστε από τον χώρο που επιθυμείτε και στον χρόνο που σας εξυπηρετεί και παρακολουθείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα, που σας ενδιαφέρουν.

Μετάβαση
Διαδικτυακά Σεμινάρια

🔒 Διαδικτυακά Σεμινάρια

Τα Διαδικτυακά Σεμινάρια, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης, σας παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης, σε "πραγματικό" χρόνο (real time) σεμιναρίων, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεστε στον ίδιο φυσικό χώρο με τον εκπαιδευτή και τους άλλους εκπαιδευόμενους. Για την συμμετοχή σας θα πρέπει να υποβάλλεται «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».

Μετάβαση
Φόρουμ Ηλεκτρονικών Συζητήσεων

🔒 Φόρουμ Ηλεκτρονικών Συζητήσεων

Μέσα από το Φόρουμ Ηλεκτρονικών Συζητήσεων, ανταλλάζετε απόψεις και συνεργάζεστε με άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν κοινά ζητήματα με εσάς, μέσα σε ένα πλαίσιο άμεσου και διαρκή διαλόγου, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας.

Μετάβαση
Ηλεκτρονική Δικτύωση

🔒 Ηλεκτρονική Δικτύωση

Η Ηλεκτρονική Δικτύωση αποτελεί αποδοτικό μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας και της πλουραλιστικής έκφρασης. Μέσα από την Ηλεκτρονική Δικτύωση εμπλουτίζεται η δημόσια συζήτηση και προωθούνται σημαντικά θέματα, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την τοπική ανάπτυξη και ευημερία.

Για την συμμετοχή σας σε ηλεκτρονικές εκδηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλεται «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος».

Μην ξεχάσετε επίσης να κάνετε follow το Παρατηρητήριο στα social media

Μετάβαση